Đảng ủy xã Thạch Vĩnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22/NQ/TW
Đảng ủy xã Thạch Vĩnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22/NQ/TW

        Chiều ngày 28/5/2018, Đảng ủy xã Thạch Vĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW khóa XI  ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Sơ kết kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU Khóa XXVIII ngày 12/3/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy khóa XXVIII về tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay.

       Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triển - P. Trưởng công an huyện Thạch Hà; đồng chí Nguyễn Trọng Phượng – P. Chánh văn phòng huyện ủy, đồng chí Phan Thị Nghĩa – cán bộ dân vận, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, ban thường vụ các chi bộ.

Đ/c Ngô Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết

 

          Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng luôn đảm bảo sự tập trung, thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và có chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở; các cấp uỷ Đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ về những giải pháp, bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW trong thời gian tới.

         Đảng ủy và các cấp ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; đồng thời, phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm.

          Công tác dân vận được các cấp chính quyền xã chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của nhân dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân. Kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

         Chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, tập hợp và thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - CTUBMTTQ xã phát biểu về việc thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW

 

         Đồng chí chủ tịch UBMTTQ xã nhấn mạnh: “Lòng tin của dân không phải là sản phẩm có sẵn, nghiễm nhiên được hưởng, mà chúng ta phải thường xuyên quan tâm, đánh giá, bảo vệ, phát triển. Do vậy, Đảng ủy, chính quyền địa phương, ban công tác mặt trận đã luôn chú trọng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, quan tâm giải quyết từ việc nhỏ nhất. Chúng tôi nghĩ rằng, dù có làm bao nhiêu cho dân cũng là chưa đủ”. 

        Theo Bí thư Đảng ủy, công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay rất khó khăn. Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để công tác dân vận căn cơ hơn, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận ngày càng chất lượng; nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ vận động nhân dân của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đ/c Nguyễn Trọng Phượng - P. Chánh văn phòng Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Phượng – P. Chánh văn phòng huyện ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cơ sở Đảng rà soát, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đơn vị; bổ sung quy hoạch cán bộ đúng quy trình, gắn với đó là thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định điều lệ Đảng; tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, học tập kinh nghiệm từ các đơn vị có cách làm hay, hiệu quả; thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

 
       Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế; việc phát triển đảng viên còn khó khăn; phương thức lãnh đạo chậm đổi mới… Đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22, Nghị quyết 25 của Trung ương ..

Tác giả: Nguyễn Thái Vũ - Nguồn: BTV