Nguy cơ bùng phát bệnh lùn sọc phương Nam hại lúa
Nguy cơ bùng phát bệnh lùn sọc phương Nam hại lúa

           Bệnh lùn sọc phương Nam có nguy cơ cao bùng phát thành dịch, gây hại nghiêm trọng trong vụ Hè Thu 2018 và các vụ tiếp theo nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời.

         Bệnh lùn sọc đen là bệnh nguy hiểm, tác nhân gây bệnh lùn sọc đen hại lúa là vi-rút lùn sọc đen phương Nam. Môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng bao gồm cả rầy non và rầy trưởng thành đều truyền bệnh. Rầy sau khi nhiễm vi-rút có thể truyền bệnh đến khi chết. Bệnh lan truyền từ cây lúa bị bệnh sang cây khoẻ, từ vùng bị bệnh sang vùng chưa có bệnh nhờ sự di chuyển, phát tán của rầy lưng trắng. Bệnh có thể tồn tại trên lúa chét của cây bệnh trước đó, trên ngô, trên cỏ dại như cỏ lồng vực, cỏ chác, đuôi phụng và là nguồn chứa vi-rút để rầy truyền sang hại lúa. 

        Trên địa bàn Hà Tĩnh, năm 2009, bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện và gây hại trên một số diện tích ngô đông ở Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang với tổng diện tích 280 ha. Vụ hè thu 2010, bệnh phát sinh và gây hại ở 9/12 huyện, thị xã, thành phố, với tổng diện tích lúa bị nhiễm bệnh 2.489 ha, trong đó có gần 1.500 ha phải tiêu hủy hoàn toàn, làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng lương thực của cả tỉnh. Tại Hà tĩnh, vụ Hè Thu 2017 và vụ Xuân 2018 bệnh lùn sọc đen xuất hiện rải rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh và phân hóa đòng tại Cẩm lộc, Cẩm lạc, Cẩm Xuyên...đồng thời đã phát hiện nhiều mẫu rầy lưng trắng mang Virus gây bệnh. Do vậy, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát thành dịch, gây hại nghiêm trọng trên lúa vụ Hè Thu tại Hà Tĩnh là rất cao nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện nay, bệnh lùn sọc đen chưa có thuốc đặc trị, muốn hạn chế tác hại của bệnh phải thực hiện tốt việc phòng bệnh.

       Để chủ động phòng trừ bệnh, bà con nông dân cần thường  xuyên kiểm tra đồng ruộng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến và tác hại của bệnh lùn sọc đen Phương Nam và các đối tượng gây hại trên lúa để người dân biết phòng trừ kịp thời. 

Tác giả: Phạm Thị Hằng