Xã Thạch Vĩnh họp triển khai Đề án sản xuất vụ Đông và tiêm phòng gia súc – gia cầm đợt 2 năm 2018
Xã Thạch Vĩnh họp triển khai Đề án sản xuất vụ Đông và tiêm phòng gia súc – gia cầm đợt 2 năm 2018

 

          Sáng ngày 7/9, UBND xã Thạch Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Đông và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Đình Nghệ - Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã và bí thư và thôn trưởng 10 thôn.

         Đ/c Ngô Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Đình Nghệ - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị

         Tại hội nghị đã thông qua đề án sản xuất vụ Đông; triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

          Theo đó, Vụ Đông năm 2018 xã Thạch Vĩnh đặt ra chỉ tiêu kế  hoạch 55 ha diện tích cây trồng, trong đó: ngô 10ha, khoai  lang các loại 20ha, rau các loại 25ha; nấm sò diện tích lán trại 200m2. Đồng thời mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ theo hướng đa cây, đa con. Chú trọng công tác cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm, chú trọng phát triển chăn nuôi gia cầm gia trại, hình thành các tổ hợp tác chăn nuôi; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng cho đnà gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018.

         Sau khi nghe nội dung các kế hoạch nêu trên các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận nêu lên những thuận lợi khó khăn trong công tác sản xuất cũng như những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện tiêm phòng cho gia súc gia cầm, nêu lên những nguyên nhân đồng thời đóng góp vào các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018 và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018.

        Để đạt được các chỉ tiêu trên, xã Thạch Vĩnh đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác thông tin, tuyên truyền; Quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm; tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT và tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động tìm kiếm thị trường và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành, đảm bảo cho vụ Đông thắng lợi toàn diện cả về năng suất và sản lượng./.

 

Tác giả: Phạm Thị hằng - Nguồn: BTV