Hội Nông dân xã Thạch Vĩnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hội Nông dân xã Thạch Vĩnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

         Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Thạch Hà lần thứ XI . Sáng ngày 18/5, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thạch Vĩnh đã tổ chức ra quân lao động mở rộng lề đường trước trung tâm hành chính xã. Đồng thời, trong thời gian này tại các chi hội, đã phát động phong trào nông dân chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu biểu như hội nông dân thôn Vĩnh Trung làm được 125m đường bê tông, hội nông dân thôn Vĩnh An chỉnh trang được 10 vườn hộ và hội nông dân thôn Bến Toàn tiến hành chỉnh trang và cải tạo 7 vườn tạp…

 

BCH hội Nông dân xã Thạch Vĩnh mở rộng lề đường

         Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần chào mừng đại hội Nông dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2018-2023  và  đưa xã Thạch Vĩnh phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Tác giả: Phạm Thị Hằng - Nguồn: BTV