MỜI EM VỀ THẠCH VĨNH
MỜI EM VỀ THẠCH VĨNH

MỜI EM VỀ THẠCH VĨNH

Thạch Vĩnh quê anh đổi mới rồi

Bốn mùa tấp nập bốn mùa vui

Xóm thôn san sát nhà đồ sồ

Mái ngói mái bằng trắng tường vôi

 

Đường đi lối lại rộng thênh thang

Nhựa rải quy mô làng tiếp làng

Em về Thạch Vĩnh vui phong cảnh

Quê mẹ anh giờ mới thật sang

 

Thạch Vĩnh quê anh hết khổ nghèo

Hết rồi đói rách cảnh gieo neo

Cơm áo đủ đầy đời hạnh phúc

Cuộc đời Thạch Vĩnh thật đáng yêu

 

Em ở xã bên tuổi lấy chồng

Có về Thạch Vĩnh với anh không

Bà con Thạch Vĩnh tình thân thiết

Lao động cần cù, sống thủy chung

 

Đất thơm cò đậu vốn lẽ trời

Hãy về Thạch Vĩnh hỡi em ơi!

Thương tình anh bão cho em biết

Phú quý vinh hoa cũng tự người./.