Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới xã Thạch Vĩnh
Năm 2017, Thạch Vĩnh là một trong 05 xã của huyện Thạch Hà được lựa chọn để phấn đấu về đích Nông thôn mới. Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã huy động sức người, sức của, đến nay cơ bản hoàn thành 20 tiêu chí. BBT trang TTĐT xã giới thiệu đến nhân dân một số hình ảnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã nhà.
Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới xã Thạch Vĩnh

 

Đường trục xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ

 

 

Hàng rào xanh khu dân cư kiểu mẫu - Thôn Vĩnh An

 

 

Đường ngõ xóm phong quang, sạch sẽ

 

 

Mô hình phát triển kinh tế vườn hộ

 

 

Nhân dân xây lại hàng rào cho gia đình đã hiến đất mở rộng đường

 

Xây dựng rãnh thoát nước đường trục thôn

 

 

Nhà văn hóa thôn Hương Xá

 

 

Nhà văn hóa Thôn Tân Đình

 

 

Xây dựng rãnh thoát nước

 

 

NVH Bàu Am

 

 

Giải tỏa hành lang, di dời hàng rào kiên cố tại Thôn Vĩnh Trung

 

 

Mở rộng đường giao thông

 

 

Đổ đường bê tông

 

 

Công an huyện giúp dân giải tỏa hành lang

 

Công an huyện giúp dân đổ đường bê tông

 

 

Đường giao thông, hàng rào xanh Vĩnh An

Nguồn: BBT