THƠ VỀ SỰ ĐỔI THAY CỦA QUÊ HƯƠNG
THƠ VỀ SỰ ĐỔI THAY CỦA QUÊ HƯƠNG

 

TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG HÔM NAY

Biền biệt xa quê mấy năm trời
Hôm nay trở lại Thạch Vĩnh ơi!
Bến cũ, trường làng, đều thay đổi
Dốc cao chất ngất biến đâu rồi?
Lối nhỏ đi về mở rộng ra
Xóm thôn cao ngất lắm ngôi nhà
Nắng xuân tỏa sáng sao mà đẹp
Chị hát, em nghe rộn tiếng ca.
Gặp gỡ bâng khâng lắm vấn vương
Kẻ ở, người đi cũng lẽ thường
Người đi, đi mãi ta thương tiếc
Kẻ ở còn đây ta mến thương.
Bạn hữu xa vời gặp gỡ
Hàn huyên thơ phú rượu với bầu

Tác giả: Nguyễn Thái Vũ