Thôn Tân Hương xã Thạch Vĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu
Thôn Tân Hương xã Thạch Vĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu

         Với mục tiêu phấn đấu đưa thôn Tân Hương về đích xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2018, những ngày này, cán bộ và nhân dân thôn Tân Hương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tạo nên một khí thế thi đua khẩn trương, sôi nổi.

 

 

Người dân thôn Tân Hương đóng góp sức người, sức của cho mục tiêu xây dựng NTM

 

           Mặc dù thời tiết nắng nóng, song đông đảo bà con nhân dân thôn Tân Hương vẫn cùng nhau góp công, góp sức để nâng cấp và hoàn thiện hệ thống rảnh thoát nước khu dân cư, xây dựng đường điện thắp sáng làng quê, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa.... Hiện tại, thôn Tân Hương đang tiến hành xây dựng rảnh thóa nước đường trục thôn với giá trị ước tính 90 triệu đồng vật liệu xây dựng, chưa kể 100% ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Dẫu biết, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu được coi là tiêu chí khó khăn và lâu dài, tuy nhiên khi lòng dân đã thuận thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 

          Trong năm 2018, xã Thạch Vĩnh phấn đấu xây dựng hoàn thành 05 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Công tác chỉnh trang vườn hộ, di dời các công trình phụ không đảm bảo, công trình chăn nuôi chưa hợp lý được thực hiện khẩn trương. Công tác dọn vệ sinh, thu gom rác thải, trồng hàng rào cây xanh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm cũng được các hộ gia đình nhiệt tình hưởng ứng. Thời gian tới, xã Thạch Vĩnh tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các thôn thực hiện các nội dung theo 10 tiêu chí về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

           Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và quan trọng hơn cả là sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, thôn Tân Hương sẽ về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thái Vũ