Lịch Tháng
Chương trình công tác tháng 3
Số kí hiệu 03/ LT - UBND
Ngày ban hành 01/03/2017 Ngày hiệu lực 01/03/2017
Lĩnh vực Lịch Tháng Loại văn bản Lịch Tháng
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung chương trình công tác tháng 3
Đính kèm: Chương trình công tác tháng 3

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: