Đề án sản xuất cây vụ xuân năm 2018
Số kí hiệu 03/ĐA - UBND
Ngày ban hành 10/12/2017 Ngày hiệu lực 10/12/2017
Lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Đề án
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Đề án sản xuất cây vụ xuân năm 2018
Đính kèm: Đề án sản xuất cây vụ xuân năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: