Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017
Số kí hiệu 14/ BC - UB
Ngày ban hành 13/06/2017 Ngày hiệu lực 13/06/2017
Lĩnh vực Kinh tế Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017
Đính kèm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017