Công văn
Về việc bổ cứu phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
Số kí hiệu 130/UBND
Ngày ban hành 19/12/2017 Ngày hiệu lực 19/12/2017
Lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Về việc bổ cứu phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
Đính kèm: Về việc bổ cứu phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: