Quyết định
Về việc giao chỉ tiêu định hướng sx cây trồng vụ xuân năm 2018
Số kí hiệu 108/QĐ - UBND
Ngày ban hành 10/12/2017 Ngày hiệu lực 10/12/2017
Lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Về việc giao chỉ tiêu định hướng sx cây trồng vụ xuân năm 2018
Đính kèm: Về việc giao chỉ tiêu định hướng sx cây trồng vụ xuân năm 2018

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: