Quyết định
Về việc quy định hỗ trợ khuyễn khích trong xây dựng NTM
Số kí hiệu 38/QĐ - UBND
Ngày ban hành 21/04/2017 Ngày hiệu lực 21/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp tỉnh Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Về việc quy định hỗ trợ khuyễn khích trong xây dựng NTM
Đính kèm: Về việc quy định hỗ trợ khuyễn khích trong xây dựng NTM

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: