Quyết định
Về việc thành lập BCĐ sản xuất cây trồng vụ xuân
Số kí hiệu 109/QQĐ - UBND
Ngày ban hành 10/12/2017 Ngày hiệu lực 10/12/2017
Lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp tỉnh Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Về việc thành lập BCĐ sản xuất cây trồng vụ xuân
Đính kèm: Về việc thành lập BCĐ sản xuất cây trồng vụ xuân

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: